Sim Gphone Hà Nội

Gphone - Dịch vụ điện thoại cố định không dây của VNPT Hà Nội. Đăng ký sim gphone chính chủ cho cá nhân, doanh nghiệp. Kuyhến mại tặng máy điện thoại Gphone chuyên dụng Pin khỏe. Liên hệ 0886 876 888 - 094 2277 666 để làm hợp đồng tại nhà, giao sim, máy tại nơi. 

TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ SỐ GPHONE HÀ NỘI

STT Sim GPhone Giá bán Mạng Tính năng Cam kết cước

Tư Vấn GPhone Hà Nội

O94 2277 666 - O886 876 888 - O942 812 999

1 0243 999 1618 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
2 0243 999 2526 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
3 0243 999 1110 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
4 024 3995 5659 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
5 024 3991 5659 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
6 024 3996 5658 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
7 024 3998 5658 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
8 024 3993 2829 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
9 024 3912 3989 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
10 024 3992 1686 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
11 024 3997 1686 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
12 024 3998 2829 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
13 024 3996 1102 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
14 024 3998 2838 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
15 024 3997 5886 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
16 024 3991 5991 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
17 024 8585 5669 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
18 024 3360 3899 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
19 024 3918 3899 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
20 024 3991 3839 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
21 024 3996 5368 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
22 024 3992 5368 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
23 0243 999 5958 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
24 0243 991 1995 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
25 0243 991 1996 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
26 024 3917 1900 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
27 024 3991 1900 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
28 024 3995 1900 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
29 024 3996 1900 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
30 024 3997 1900 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
31 024 3991 1800 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
32 024 3992 1800 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
33 024 3997 1800 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
34 024 3998 1800 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
35 0243 9999 193 1.800.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
36 0243 9999 194 1.800.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
37 0243 9999 233 1.800.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
38 024 3995 4995 1.800.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
39 024 8586 1166 1.800.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
40 024 3996 3883 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
41 024 3998 5995 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
42 024 3998 1991 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
43 024 3998 5665 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
44 024 3995 5665 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
45 024 3992 5225 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
46 024 3995 5225 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
47 024 3995 6116 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
48 024 3996 6116 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
49 024 3995 6226 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
50 024 3990 6556 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
51 024 3998 6556 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
52 024 3991 5115 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
53 024 3992 5115 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
54 024 3995 5115 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
55 024 3996 5115 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
56 024 3990 8118 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
57 024 3990 8228 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
58 024 3995 8228 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
59 024 3990 9229 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
60 024 3990 9339 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
61 024 3991 9559 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
62 024 3997 9119 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
63 024 3997 9229 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
64 0243 915 8998 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
65 024 8588 9229 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
66 024 3997 3993 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
67 024 3995 9292 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
68 024 3998 2992 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
69 024 3990 3663 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
70 024 3992 3663 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
71 024 3992 7997 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
72 024 8588 7997 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
73 024 3997 9191 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
74 024 3993 6993 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
75 024 3996 8228 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
76 024 3992 9559 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
77 02439 138 338 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
78 02439 168 968 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
79 02485 883 993 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
80 024 3993 9779 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
81 024 8585 2992 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
82 024 8585 2882 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
83 024 8585 1991 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
84 0243 999 5665 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
85 024 8585 6556 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
86 024 3901 3999 6.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
87 0243 91 45678 10.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
88 02485 888 444 12.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
89 02439 197 197 12.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
90 0243 918 6789 15.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết

DANH SÁCH SỐ CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI

O942277666 - O886876888

1 0243 8332 999 4.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 200k
2 0243 3916 999 4.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 200k
3 02439 303 888 4.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 200k
4 02437 338 999 4.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 200k
5 02438 311 666 4.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 200k
6 02433 281 888 4.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 200k
8 02435 823 999 4.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 200k
9 0243 576 5555 6.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 400k
10 0243 747 3333 6.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 400k
11 0243 526 6789 6.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 400k
12 02438 586 586 6.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 400k
13 0243 972 6789 6.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 400k
14 02432 959 959 6.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 400k
15 024 3321 3333 6.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 400k
16 02435 522 522 6.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 400k
17 02437 656 656 6.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 400k
18 02439 606 606 6.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Cam kết 400k
19 02432 383 383 8.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Không cam kết
20 0243 396 6868 8.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Không cam kết
21 024 3285 8888 29.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Không cam kết
22 02438 444 444 38.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Không cam kết
23 02438 24 24 24 38.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Không cam kết
24 024 9999 8888 500.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây  Không cam kết
25 028 9998 9999 200.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây  Không cam kết
26 024 9999 9999 2.500.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây  Không cam kết
27 028 9999 9999 1.800.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây  Không cam kết
28 0236 999 9999 1.250.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây  Không cam kết

Giá bán Sim gphone theo bảng dưới đây là giá bao gồm Sim gphone lắp điện thoại di động của quý khách hàng. Nếu muốn dùng sim gphone này trên máy bàn, quý khách có thể tham khảo đặt mua máy theo link này: Máy bàn dùng sim gphone di động

Lợi ích to lớn mà sử dụng Sim gphone vnpt mang lại

+   Nổi bật, gây ấn tượng ban đầu tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh 

+   Tạo đẳng cấp, gây dựng niềm tin (số đẹp thì đi liền với đẳng cấp) 

+   Tăng hiệu quả trong các chiến dịch makerting (khách hàng dễ nhớ, làm đẹp card visit, banner quảng cáo, clip quảng cáo…) 

+   Xây dựng thương hiệu gắn liền với hotline đẳng cấp, hotline này sẽ là 1 phần trong kế hoạch phát truyển thương hiệu của bạn. 

+   Khi phân vân giữa 2 công ty, khách hàng có xu hướng bấm vào số điện thoại dễ nhớ hơn. 

+   Chi phí đầu tư 1 lần. 

Ghi chú:

+ Sim di động là sim gphone lắp vào các loại máy di động khác đều có thể dùng được.

Thủ tục đăng ký mua số gphone tại Hà Nội đơn giản

+ Cá nhân: Bản sao CMTND, hoặc thẻ căn cước không cần công chứng

+ Doanh nghiệp: Bản sao GPKD không cần công chứng

Thông tin cước sử dụng của sim gphone Hà Nội

- Thuê bao cố định hàng tháng: 20.000đ/tháng

- Cước gọi nội hạt: 200đ/phút

- Cước gọi ngoại mạng: 990đ/phút

Quý khách hàng chọn số trên bảng sau đó liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline 0886 876 888 - 094 2277 666 để được tư vấn chọn số, làm hợp đồng tại nhà nhanh chóng nhất.

Bảng Sim GPhone HCM Lắp Di Động Gọi TQ Tháng 10/2015

VNPT HCM cập nhật danh sách sim gphone số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 10/2015 nghe gọi với cước phí cực rẻ chỉ 200đ/phút dành cho cá nhân, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh. Thủ tục đơn giản, hồ sơ dễ dàng nhanh chóng hơn. Liên hệ 0838 868 646 - 097 8888 717 để được tư vấn chọn số đẹp!

Bảng Sim GPhone HCM Số Đẹp Tháng 7/2015 Lắp Di Động Di Chuyển Toàn Quốc

VNPT HCM cập nhật bảng sim gphone đời đầu số đẹp tháng 7/2015 mới nhất lắp di động, di chuyển toàn quốc cước phí chỉ còn 200đ/phút. Sim gphone lắp vào tất cả máy điện thoại di động của quý khách. Sang tên chính chủ, giao sim gphone miễn phí tại nhà nhanh 60 phút. Liên hệ 0838 868 646 - 097 8888 717 để chọn số theo yêu cầu

Bảng Sim Gphone HCM Số Đẹp, Đời Đầu, Lắp Di Động Tháng 1/2015

Bảng Sim G-Phone HCM Số Đẹp, Lắp Di Động Đời Đầu, Di Chuyển Toàn Quốc Nghe Gọi Với Giá Cực Rẻ Dành Cho Cá Nhân, Hộ Gia Đình. Liên Hệ: 0838 868 646

Bảng Sim Gphone Vnpt Hà Nội Giá Rẻ - Không Cam Kết

Vnpt Hà Nội cập nhật bảng sim Gphone Vnpt Hà Nội mới nhất giá rẻ nhất và không cần cam kết sử dụng. Các dãy số gphone Vnpt đẹp dùng làm Hotline di chuyển toàn quốc thoải mái, tặng kèm máy di dộng avio a27 nữa. Mọi quy trình làm hợp đồng, tư vấn, sang tên chính chủ,.. sẽ được Vnpt Hà Nội sẽ hỗ trợ tận nơi miễn phí. Tặng kèm máy điện thoại Gphone chuyên dụng khi mua máy. Tổng đài tư vấn và làm hợp đồng : 0435 202 338 - 0435 202 668 Chi tiết bảng số Gphone Vnpt Hà Nội giá rẻ - không cần cam kết

Bảng Sim GPhone VNPT Hà Nội Số Đẹp Nhất Tháng 3/2015

HDG Việt Nam cập nhật bảng sim gphone vnpt số đẹp mới nhất tháng 3/2015 tại Hà Nội dành cho cá nhân, doanh nghiệp tổ chức đăng ký làm hotline thuận tiện. Sim gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc nghe gọi với giá cực rẻ chỉ 200đ/phút. Khuyến mại tặng điện thoại di động Gphone chuyên dụng bảo hành 12 tháng. Sang tên chính chủ, giao sim gphone, nhận máy miễn phí tại nhà. Quý khách có nhu cầu mua số gphone đẹp tại Hà Nội vui lòng liên hệ: 0435 202 338 - 0944 128 338 để được tư vấn chọn số nhanh nhất.

BẢNG SIM GPHONE VNPT HÀ NỘI THÁNG 9/2014 MỚI NHẤT

(Gphone) - Sim gphone vnpt Hà Nội mới nhất tháng 9/2014 cập nhật mới nhất liên tục trên hệ thống website của HDG Việt Nam. Đại lý chuyên cung cấp điện thoại cố định không dây gphone của vnpt đời đầu số đẹp. Tặng máy gphone avio a27 khi quý khách mua số gphone tại nhà. Liên hệ 0435.202.338 để được sang tên, giao máy, sim gphone miễn phí tại nơi. 

Bảng số gphone Hà Nội di chuyển toàn quốc tháng 01/2015

Bảng số gphone Hà Nội di chuyển toàn quốc tháng 01/2015. Rất nhiều số gphone vnpt Hà Nội có thể di chuyển toàn quốc như sim vinaphone di động. Cước điện thoại vẫn chỉ tính như số cố định có dây bình thường. Quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn hay đặt mua số gphone vnpt tại Hà nội vui lòng liên hệ qua số Hotline 0435.202.338.

Bảng Số Gphone Vnpt Hà Nội cập nhật mới tháng 1/2015

Bảng số gphone vnpt Hà Nội đời đầu, lắp di động di chuyển toàn quốc nghe gọi miễn phí 10 phút dành cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký số cố định không dây của Vnpt. Khuyến mại lớn tặng điện thoại di động gphone Avio A27 2 sim 2 sóng online pin cực trâu xài cực lâu, loa to khi mua sim gphone STK. Sang tên chính chủ, thủ tục đơn giản, giao máy, nhận sim miễn phí tại nhà. Quý khách liên hệ trực tiếp số: 0435 202 338 - 0944 128 338

ĐĂNG KÝ LẮP MỚI

O243 285 8888

O94 2277 666

 

O2439 197 197

O94 2812 999

-----------------------------

Danh Sách Số Gphone, ĐCTĐ 

Bảng sim gphone Vnpt HCM

Bảng sim gphone Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

Tổng đài lắp đặt mạng VNPT

Kho sim di động số Vip, đẹp

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VNPT TRỰC TUYẾN

TIN TỨC CÁP QUANG VNPT
Vnpt Hà Nội gửi tới quý khách hàng danh sách số gphone mới nhất, giá rẻ, hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi nhanh chóng.
Chi tiết
Đăng ký lắp mạng internet VNPT tại Hà Nội khuyến mãi trong tháng 10-2019 vô cùng hấp dẫn. Miễn phí hoàn toàn mọi chi phí lắp và vật tư khi đóng cước sử dụng từ 6 tháng trở lên, và đặc biệt được tặng thêm tháng cước sử dụng miễn phí.
Chi tiết
Vnpt Hà Nội cập nhật danh sách số cố định không dây Gphone Vnpt trong tháng 08-2019. Kho số máy bàn lắp sử dụng trên di động, dùng toàn quốc. Hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim nhanh chóng tại nơi. Mọi nhu cầu cần tư vấn hay đăng ký vui lòng gọi 094 2277 666 để được hỗ trợ.
Chi tiết
Số cố định đẹp của VNPT tại Hà Nội: dành cho các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng có nhu cầu đăng ký số cố định đẹp, số cố định dễ nhớ làm hotline để tạo sự uy tín, chuyên nghiệp hơn.
Chi tiết
Khuyến mãi lắp mạng cáp quang VNPT tại Hà Nội trong tháng 07-2019 vô cùng hấp dẫn. Tặng thêm 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng và 7 tháng.
Chi tiết
Cập nhật nhiều số gphone mới giá rẻ, kho số đẹp lựa chọn ngay.  Số cố định vnpt Hà Nội có nhiều số cố định đẹp, giá siêu rẻ, lắp đặt nhanh chóng. Dịch vụ trọn gói khi đăng ký và lắp đặt số ngay tại văn phòng, giúp Quý khách chỉ cần chọn số như ý, việc còn lại sẽ được hoàn thành toàn bộ.
Chi tiết

DỊCH VỤ VNPT, LẮP ĐẶT THI CÔNG